Kemalist Atılım Birliği
 
 

1981 yılında her yaştan, her kesimden, her meslekten vatan severlerce Ankara'da kuruldu. Bakanlar Kurulu'nca Kamu Yararına çalışır Dernek olarak kabul edildi.

ATATÜRK'Ü ve KEMALİZM'İ istismar edenlere, ettirenlere karşı doğruları ortaya koymak, halkımıza ve özellikle yeni yetişen kuşaklara bu konuda yardımcı olabilmek için çalışıyor.

Gücünü ulusumuzun temiz vicdanında yaşattığı ATATÜRK sevgisi ve bağlılığından alıyor.

Atatürk Gençlik ve Milli Hakimiyet Şöleni, İslamiyet ve Atatürk Sempozyumu, Mareşal Fevzi Çakmak ve Askeri Dehasını Anma Günü, istiklal Marşı ve Mehmet Akif Semineri, Ali Fethi Okyar'ı Anma Semineri, Atatürk Hatırası Tarihi Eserlerin Korunması Toplantısı, Misak-ı Milli'nin Kabulü münasebetiyle Şark Meselesi ve Türkiye Sempozyumu, Çanakkale Şehitleri Anma Günü,Atatürk ve 27 Mayıs paneli, Atatürk ve Milli Egemenlik Paneli, Atatürk ve Demokrasi Paneli bu güne kadar düzenlediği toplantılardan bazıları.
Atatürk ve Celal Bayar Panelini Türkiye de ilk defa gerçekleştirdi. Paneli aynı adla kitap haline getirdi.


Doç. Dr. Amiran Kurtkan'ın Laiklik ve İslam, Doç. Dr. Bedri Noyan'ın Türk Milli Kültüründe ve Kurtuluş Savaşı'nda Bektaşiler, Basın Terör ve Anarşi Üzerine Düşünceler, Uyuşturucu, Silah, Terör ve işte PKK, yayınladığı diğer kitaplardan bir kısmı.


Ülkemizdeki Atatürk Hatıralarına sahip çıktı. Atatürk Orman Çiftliğinin yağmalanmasının durdurulması, Savanora Yatının ve Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Atatürk evlerinin kurtarılarak müze haline getirilmesi için pek çok girişimde bulundu.

Aylık Kemalist Atılım Dergisini yayınladı.


Milli Mücadelede zafer kazandıran irade ve şuurun önümüzdeki engelleri aşmada en büyük güç kaynağımız olduğu inancıyla bir ilki gerçekleştirdi.


"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Sakaryadan Dumlupınara Adım Adım" Projesi"ni başlattı


Öğrenci, öğretmen, işçi, memur, köylü, esnaf yani her Türk yurttaşını milli mücadelenin verildiği bölgelere uzman rehberler eşliğinde götürdü. Sakarya Savaşının Alagöz Karargahından Dua Tepeye, Büyük Taarruzun Kocatepesinden Afyona, Büyük Zaferin muştulandığı Dumlupınar’a kadar bütün bölgeyi tanıttı. Geziler yoğun bir ilgi ile devam ediyor.


ATATÜRK'ü Demokratik Cumhuriyete inananların önderi gören herkesi çatısının altına çağırıyor